Hoitokalastus

Suomenniemi-Lyytikkälä Osakaskunnan alueella hoitokalastusta tehdään talkoilla paikallisten aktiivien toteuttamana. Hoitokalastuksen tavoitteena on ollut ensisijaisesti vähentää särkikalojen määrää ja siten osaltaan keventää järvien biologista kuormittumista.  Rajallisten resurssien takia hoitokalastusta on kohdennettu 1 – 2 järvelle per vuosi.

Pyyntikalustona on ollut käytettävissä viisi ( 5 ) paunettia ( avoperärysää ). Lisäksi osakkaita on kannustettu aktiiviseen katiska-, nuotta- ja verkkopyyntiin erityisesti runsastuneen lahnakannan hillitsemiseksi.

Hoitokalastusaktiviteettien lisäksi osakkaita kannustetaan rantojen kunnostukseen ruohikkoja raivaamalla ja  valumavesien kuormituksen vähentämiseen mm. kosteikko/laskeutusratkaisuin biologisen kuormituksen minimoimiseksi vesistöön.