Yleistä

Maanmittaustoimituksessa 24.2.2017  lakkautettiin: 491-506-876-1 Pajulahden osakaskunta, 491-508-876-1 Suomenniemen osakaskunta, 491-876-1-2 Yhteinen vesialue ( Suomenniemen Lyytikkälä ) ja 507-417-876-1 Lyytikkälä 1-9 osakaskunta. Edellä mainituista osakaskunnista osakaskuntien yhdistymishakemuksen mukaisesti perustettiin uusi yhteinen alue, jonka kiinteistörekisteritunnus on Mikkelissä 491-876-27-1 ja Mäntyharjulla 507-876-17-1 Yhdistymishakemuksessa uuden osakaskunnan nimeksi sovittiinSuomenniemi-Lyytikkälä osakaskunta.Osakaskunnan vesialueen pinta-alat ovat Mikkelin kaupungin alueella 4510,9 ha  ja Mäntyharjun kunnassa 470,2 ha eli yhteensä 4981,2 ha.

Yhteisen alueen kiinteistörekisteritunnus on Mikkelissä 491-876-27-1 ja Mäntyharjulla 507-876-17-1

Osakaskunnan kalavedet sijaitsevat seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa: Ylä-Kuhasessa, Ala-Kuhasessa, Herajärvessä, Syväjärvessä, Toijärvessä, Kinkjärvessä, Hämeenjärvessä, Kaitajärvessä, Lapjärvessä, Ylimmäisessä-Vaanjärvessä, Keskimmäisessä-Vaanjärvessä, Suurjärvessä, Suomijärvessä, Hanhijärvessä, Kurkivedessä, Suojavedessä, Kallavedessä ja Kuolimojärvessä sekä yhteisellä vesialueella sijaitsevissa puroissa, joissa, pikkujärvissä ja lammissa.Osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen kuuluvat myös vesijättöalueet ja yhteiset etuudet, jotka kiinteistörekisterin ja kiinteistörekisterikartan mukaan sisältyvät ko. vesialueeseen

Suomenniemi-Lyytikkälä Osakaskunta jakautuu kolmen eri kalatalousalueen alueelle; Korpijärvi-Kuolimo, Mäntyharju-Vuohijärvi ja Mikkeli-Luonteri.