Rauhoitusalueet

  • Muna- ja Tuuralampi ovat ELY-Keskuksen päätöksellä rauhoitettu kaikelta kalastamiselta
  • Morruuvuoren selän alueella on ELY-Keskuksen rauhoittama alla esitetyssä kartassa ilmenevä alue. Alue on rauhoitettu tyypillisenä nieriän kutu- ja elämispaikkana.